(Een deel van) Het Goedhoutensemble op eerste Kerstdag 2015

in Hardegarijp.