"Een onderonsje"

Voorspeel avond op 24 mei in het Doopsgezinde  kerkje te Veenwouden

Na de pauze: mèt publiek het Goedhoutensemble  en het fantastische optreden  van  onze gast Josine Camminga!

Begeleiding op piano en spinet: Stella Boggia-van Maris

 

Een impressie - concert 3 maart  2018

Vernissage Bloemrijk Vertrouwen - Vrouwen op drift 

beeldende kunst, muziek en voordracht

Na het openingswoord door Gerhild van Rooij en Andries Tóth werden de kunstenaars voorgesteld en werd het thema "Vrouwen op drift" geïntroduceerd. De kunstenaars voelen een sterke persoonlijke betrokkenheid bij het thema  en het bood alle ruimte tot een eigen (maatschappelijke) invulling: Vrouwen op drift, in beweging, een andere wending, maar ook vrouwen op de vlucht,

Mieke Vermeulen droeg haar gedicht "Ode aan de Vrouw" voor.               

Op de expositie zijn werken te zien van Noor Agter, Marianne J. Jansen, Adriana Nichting, Aukje Reitsma, Gerhild van Rooij en Hanna Elisa Walstra.                         

Het Goedhoutensemble werkte voor dit concert samen met het Kwartetten Koor

Het Kwartetten Koor bracht een aantal prachtige en mooi gezongen liederen en gedichten ten gehore met het thema "Leafde" van ondermeer  ( moderne) Friese dichters, zoals Rixt, Eppie van Dam, Tjits Peanstra, Hendrik van der Meer, Margryt Poortstra

Het publiek luisterde aandachtig.

Het Goedhoutensemble speelde op invoelbare wijze de compositie O Ignee Spiritus van Hildegard von Bingen. Zij wordt gezien als de eerste vertegenwoordiger van de Duitse middeleeuwse mystiek en was actief op vele gebieden: religie, kosmologie, plantkunde, wetenschap, filosofie, linguïstiek, poëzie, muziekbeoefening en compositie

De gedichten werden op een mooie en ingetogen manier voorgedragen door Annemarie Bloemhof-Eringa, o.a. Hùs fan Stilte fan Tjits Peanstra

Hûs fan stilte 

Lit ús in hûs fan stilte bouwe
mei muorren fan leafde
en in dak fan frede
mei keamers fol blydskip
en in tún
in tún
mei wat ljocht en wat skaad
mei wat sjongende fûgels
en in slomjende kat op it paad

Een mooie vertolking werd gespeeld van het werk O frondes van Carlotte Ferrari ( 2016).

Tevens werden een aantal werken uit de Renaissance en Barok gebracht.

Het concert werd afgesloten met het opgewekte Allegro ma non troppo van Antonio Vilvaldi's concerto Madrigalesco.

Het was een afwisselende en inspirerende middag waar veel moois te zien en te horen was! 

 

Met dank aan Albert voor de foto's