De Sweelinck Cantorij presenteert: ‘Oade oan Fryslân’ op zondag 13 oktober – 15.00 uur in De Nicolaaskerk van Koarnjum en 19.30 in De Lambertus kerk van Menaam.

Uitgevoerd wordt muziek van vooral Friese componisten uit het verleden en heden, zoals Jaques Vredeman/Bernard Smilde, Henk Alkema, Anne E. de Bruijn, J. Slofstra en Frank van Nimwegen. Hetzelfde geldt voor de teksten, deze komen o.a. van Margryt Poortstra, Sjoerd Spanninga, Hessel van der Wal.
Tijdens het programma wisselen koor, solisten en instrumentalisten elkaar af of spelen samen.
Uitvoerenden:
De Sweelinck Cantorij, o.l.v. Anne E. de Bruijn en solisten Ben Brunt, bariton/bas en Tetsje van der Kooi, sopraan. Instrumentalisten: Auke de Boer: orgel, Inge Muntendam: viool, Janneke van der Lugt: harp en Arjan van der Boom: cello.
Prijs: € 17,50 bij de ingang, kaarten zijn voor € 15,00 zijn te bestellen via de website: http://www.sweelinck-cantorij.nl/kaartverkoop.html Bij binnenkomst is er drinken voor iedereen, er is geen pauze.
Sponsoren: Provincie Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Boelstra-Olivierstichting

Meer informatie is te krijgen bij Douwine Reitsma, douwinereitsma@hotmail.com of 0630811519.

Parseberjocht:

De Sweelinck Cantorij presentearet: ‘Oade oan Fryslân’ op snein 13 oktober – 15.00 oere yn De Nicolaastsjerke fan Koarnjum en om 19.30 oere yn De Lambertusttsjerke fan Menaam.

Útfierd wurdt muzyk fan foaral Fryske komponisten út it ferline en de hjoeddeiske tyd. Dit binne bygelyks Jaques Vredeman/Bernard Smilde, Henk Alkema, Anne E. de Bruijn, J. Slofstra en Frank van Nimwegen. Itselde jildt foar de teksten, dizze komme û.o. fan Margryt Poortstra, Sjoerd Spanninga en Hessel van der Wal.
Tidens it programma wikselje koar, solisten en instrumentalisten inoar ôf of spylje mei inoar.

Útfierenden:
De Sweelinck Cantorij, û.l.f. Anne E. de Bruijn en solisten Ben Brunt, bariton/bas en Tetsje van der Kooi, sopraan. Instrumentalisten: Auke de Boer: oargel, Inge Muntendam: fioele, Janneke van der Lugt: harpe en Arjan van der Boom: sello.
Priis: € 17,50 by de yngong, kaarten binne foar € 15,- te bestellen fia de webside: http://www.sweelinck-cantorij.nl/kaartverkoop.html By it ynkommen is drinken foar eltsenien, d’r is gjin skoft.
Sponsoren: Provinsje Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Boelstra-Olivierstichting

Meer ynformaasje is te krijen by Douwine Reitsma, douwinereitsma@hotmail.com of 0630811519.