Yn it Skaad fan'e Toer


Plotseling zit de kerk weer vol in Ryptsjerk. Acute godsvrucht?
Nee, er circuleert een verhaal over een schat onder de vloer van het eeuwenoude godshuis.

Yn it Skaad fan ’e Toer
is een muzikaal-theatrale voorstelling over wat dit gerucht teweegbrengt in het dorp. De één vindt dat een graf voor rust is en niet geschonden mag worden.
Anderen zien eurotekens en mogelijkheden voor verbetering van het dorp en zichzelf. Dan – op een ochtend – is de vloer opengebroken…
Een verhaal met wortels naar Antje van Uylenburgh, de in deze kerk begraven schoonzus van Rembrandt van Rijn. En naar Antje’s echtgenoot: de Poolse vrijgevochten theoloog Johannes Maccovius. Hij was op zijn 27ste al hoogleraar aan de Universiteit van Franeker, maar ook kerkelijk dissident, notoir drinkebroer en hoerenloper.
Het mysterie van Antje, vervlochten met de merkwaardige gedragingen van mensen destijds en nu, werpt een schaduw over het dorp.
Als dubbelganger van de mens, als afspiegeling van de ziel…


M.m.v. leden van Koar Excentriek, Toneelnvereniging Wy doarre wer, oud-leden van K.M.F. Excelsior, WIG-producties,
leerlingen van de Alpha-school en vele andere inwoners van Ryptsjerk.
Tekst: Margreet de Heer en Hans van Buuren, met voor wat betreft de Fryske taal hulp van Rynk Bosma.
Regie: Hans van Buuren

Voor meer info: www.ynitskaadfanetoer.nl